Tại sao bạn bị ban nick?

Bạn bị ban nick có thể nằm 1 trong 8 nguyên nhân dưới đây:

1)  Tiêu đề viết hoa toàn bộ
2)  Tiêu đề là Tiếng Việt không có dấu
3) Các chủ đề đọc vào không hiểu đang muốn nói gì, không rõ tình trạng kiểu như :”Cứu em với…” Giúp em .., Help me….
4) Nội dung bài viết không rõ ràng, không dấu, mang tính quảng cáo, có chèn link bên ngoài vào, có để đường dẫn ngầm về website khác
5) Chủ đề đưa ra không có hồi đáp về kết quả , không chủ động đóng chủ đề lại khi hoàn thành để kéo dài từ năm này sang năm khác
6) Thiếu dữ liệu để xử lý (Đặc biệt là mảng máy công trình và các Pan bệnh trên ô tô)

7) Lấy tài liệu của thành viên khác upload lên sửa lại tiêu đề và upload lại !

8) Đưa tài liệu lên diễn đàn không có hình ảnh minh họa hoặc đưa link mà không có mật khẩu.

Các trường hợp bị ban nick do nhầm lẫn hoặc sai sót vui lòng báo cáo với ban quản trị diễn đàn để được giải quyết