Làm thế nào để trả lời được bài viết?

1. Đăng nhập tài khoản diễn đàn tại đây

Làm thế nào để trả lời được bài viết

2. Nhấp chọn vào bài viết bạn muốn tham gia thảo luận.

Làm thế nào để trả lời được bài viết - 1

 

 

3. Dưới bài đăng có  khu vực trả lời bài viết trực tiếp, nhập đầy đủ ý kiến thảo luận sau đó nhấn Gửi trả lời

Làm thế nào để trả lời được bài viết - 2

4. Bạn cũng có thể trả lời từng bình luận của thành viên trong bài viết bằng cách nhấn Trả lời như hình bên dưới.

Làm thế nào để trả lời được bài viết - 3