Làm thế nào để chia sẻ tài liệu lên diễn đàn

1.Đăng nhập tài khoản diễn đàn tại đây

Làm thế nào để chia sẻ tài liệu lên diễn đàn

2. Nhấp chọn thư mục mà bạn muốn chia sẻ tài liệu

Làm thế nào để chia sẻ tài liệu lên diễn đàn - 1

3. Chọn đúng chủ đề  tài liệu bạn muốn chia sẻ.: Tài liệu sửa chữa > Ô tô

Làm thế nào để chia sẻ tài liệu lên diễn đàn - 2

4. Nhấp chọn Đăng chủ đề mới

Làm thế nào để chia sẻ tài liệu lên diễn đàn - 3

5. Điền đầy đủ Tiền tố, Tiêu đề, Nội dung,

Làm thế nào để chia sẻ tài liệu lên diễn đàn - 4

 

6. Đính kèm File tài liệu định dạng File .TXT

Đọc bài viết Hướng dẫn upload tài liệu lên trang data.oto-hui.com tại đây

Nhấp chọn Tải lên file đính kèm > Chọn tệp > và chọn Đăng chủ đề để hoàn tất

Làm thế nào để chia sẻ tài liệu lên diễn đàn - 5