Làm thế nào để thêm ảnh vào bài viết?

1.Đăng nhập tài khoản diễn đàn tại đây

Làm thế nào để thêm ảnh vào bài viết

Cách 1: Thêm ảnh vào bài viết thông qua link URL của hình ảnh.

2. Truy cập vào đường link img.oto-hui.com

Nhấn chọn Up hình từ địa chỉ URL > Nhập URL của hình cần Up > Tiến hành Upload

Làm thế nào để thêm ảnh vào bài viết - 1

3. Sau khi hoàn thành Upload > Copy Link trực tiếp

Làm thế nào để thêm ảnh vào bài viết - 2

4. Tại mục tạo bài viết mới click vào biểu tượng chèn ảnh vào bài viết

Làm thế nào để thêm ảnh vào bài viết - 3

5. Dán link hình ảnh vào Text box > Nhấn chọn Chèn  để hoàn tất.

Làm thế nào để thêm ảnh vào bài viết - 4

Làm thế nào để thêm ảnh vào bài viết - 5

Cách 2: Thêm ảnh trực tiếp từ máy tính của bạn.

1. Tại mục tạo bài viết mới > Nhấp chọn Tải lên File đính kèm

Làm thế nào để thêm ảnh vào bài viết - 6

2. Nhấn Chọn Tệp > Chọn Hình ảnh trong thư mục trên máy tính mà bạn muốn thêm vào bài viết

Làm thế nào để thêm ảnh vào bài viết - 7

Làm thế nào để thêm ảnh vào bài viết - 8

3. Nhấn chọn Hình ảnh đầy đủ để hiển thị hình ảnh lên bài viết

Làm thế nào để thêm ảnh vào bài viết - 9