Hướng dẫn tạo chủ đề thảo luận trên diễn đàn

1.Đăng nhập tài khoản diễn đàn tại đây

Hướng dẫn tạo chủ đề thảo luận trên diễn đàn

2. Nhấp chon Thư mục Thảo luận hỏi đáp các pan bệnh thường gặp

Hướng dẫn tạo chủ đề thảo luận trên diễn đàn - 1

3. Nhấp chọn chuyên mục mà bạn muốn đăng bài thảo luận > Đăng chủ đề mới

Hướng dẫn tạo chủ đề thảo luận trên diễn đàn - 2

Hướng dẫn tạo chủ đề thảo luận trên diễn đàn - 3

4. Nhập đầy đủ Tên chủ đề, Nội dung > Nhấp chọn Đăng chủ đề để hoàn tất

Hướng dẫn tạo chủ đề thảo luận trên diễn đàn - 4