Hướng dẫn download tài liệu trên diễn đàn

Hướng dẫn download tài liệu trên diễn đàn

1. Di chuyển đến chuyên mục tài liệu , phần mềm của diễn đàn

Hướng dẫn download tài liệu trên diễn đàn.jpg

 2. Chọn tài liệu mà các bạn muốn down về.

Hướng dẫn download tài liệu trên diễn đàn - 1.jpg

3. Kéo xuống dưới chọn mục file đính kèm của tài liệu nhấp vô dòng Tải về ngay

Hướng dẫn download tài liệu trên diễn đàn - 2.jpg 

 4. Xác nhận mua để download.

Sau khi nhấn vô dòng Tải về ngày thì sẽ hiện lên một trang yêu cầu bạn chắc chắn xác nhận để mua tài liệu. Phí tài liệu sẽ bị trừ ngay trong thùng xăng của bạn.

Hướng dẫn download tài liệu trên diễn đàn - 3.jpg

Sau khi nhấp Đổ Xăng và Tải về bạn sẽ tải về  một File TXT chứa link download tài liệu

Hướng dẫn download tài liệu trên diễn đàn - 4.jpg

5. Copy link download và dán vào trình duyệt để tải tài liệu.

Hướng dẫn download tài liệu trên diễn đàn - 5.jpg

Đợi 45s và nhập password ( nếu có ) sẽ hiện lên link download. Và link down này sẽ có hiệu lực trong vòng 6 giờ.

Hướng dẫn download tài liệu trên diễn đàn - 6.jpg

Nhấn vô link để tải tài liệu về nghiên cứu.

Hướng dẫn download tài liệu trên diễn đàn - 7.jpg

 6. Mở tài liệu và nghiên cứu học tập.

Hướng dẫn download tài liệu trên diễn đàn - 8.jpg

Một số lưu ý khi tải tài liệu:
– Nick thành viên trên diễn đàn đã được xác thực mail.
– Số xăng của bạn phải nhiều hơn hoặc bằng phí của tài liệu
– Tắt tính năng dịch tự động của trình duyệt, không trong quá trình tải sẽ không hiện link download.