Hướng dẫn đặt khung ảnh đại diện OTO HUI TEAM trên Facebook

Chào đón thành viên 10.000 tại OTO HUI TEAM Ban quản trị đã triển khai khung ảnh Avata Facebook cho anh em ngành kỹ thuật ô tô

Để cập nhật được khung ảnh đại diện trên Facebook, hãy đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và chọn vào Trang cá nhân ở cột bên trái của màn hình phía trên mục Bảng tin 

  • Chọn thay đổi ảnh đại diện

zzzzzzzzz
Tại đây bạn hiện ra 1 khung hiển thị, bạn có thể thay đổi ảnh đại diện cũ của mình trước khi chèn khung. Để cập nhật khung lên ảnh đại diện bạn chọn Thêm khung.
z
Cửa sổ Thêm khung vào ảnh đại diện xuất hiện. Sau đó bạn kích chuột vào ô Tìm kiếm và ghi “OTO HUI TEAM”
Chọn thời khung ảnh OTO HUI TEAM sau đó chọn thời gian để ảnh
zz

Vậy là bạn đã cập nhật thành công khung ảnh OTO HUI TEAM.