Hướng dẫn chèn chữ ký cho Profile

 

Tạo chữ ký cho Profile cá nhân.

Chữ ký Profile là văn bản, như là một thông tin liên hệ hoặc trích dẫn ưa thích của bạn, được tự động thêm vào cuối mỗi bài viết của bạn giống như chân trang.

Thêm chữ ký.

Bạn có thể sử dụng tối đa 10.000 ký tự trong chữ ký của mình.

  1. Mở diễn đàn www.oto-hui.com/diendan/
  2. Ở trên cùng bên phải , nhấp vào Trang hồ sơ của bạn > Chữ ký
  3. Trong mục “Chữ ký”, thêm văn bản chữ ký của bạn trong hộp. Nếu muốn, bạn có thể định dạng tin nhắn của mình bằng cách thêm hình ảnh hoặc thay đổi kiểu văn bản.
  4. Ở dưới  cùng trang nhấp vào Lưu thay đổi

 

hướng dẫn chèn chữ ký cho tài khoản oto hui

 

hướng dẫn chèn chữ ký cho tài khoản oto hui 2

 

hướng dẫn chèn chữ ký cho tài khoản oto hui 3