Làm thế nào để trả lời được bài viết?

1. Đăng nhập tài khoản diễn đàn tại đây 2. Nhấp chọn vào bài viết bạn muốn tham gia thảo luận.     3. Dưới bài đăng có  khu vực trả lời bài viết trực tiếp, nhập đầy đủ ý kiến thảo luận sau đó nhấn Gửi trả lời 4. Bạn cũng có thể trả lời từng bình […]

Đọc thêm...


Làm thế nào để yêu cầu hỗ trợ tài liệu/ phần mềm?

1.Đăng nhập tài khoản diễn đàn tại đây   2. Nhấp chọn chuyên mục O-H Resources > Yêu cầu tài liệu/ Hỗ trợ phần mềm.   3. Chọn Chuyên mục bạn cần Yêu cầu tài liệu/ Hỗ trợ phần mềm.   4. Nhập chọn  Đăng chủ đề mới 5. Điền đầy đủ Tiền tố, Tiêu […]

Đọc thêm...