Tôi không tìm thấy email xác nhận đăng ký diễn đàn của mình.

Nếu bạn tạo tài khoản diễn đàn bằng email, chúng tôi đã gửi liên kết xác nhận vào email đó. Nếu bạn không thể tìm thấy email xác nhận: Hãy kiểm tra thư mục thư Spam. Nếu bạn đang dùng Gmail, hãy kiểm tra email Xã hội. Đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng email. Nếu nhập sai […]

Đọc thêm...


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản O-H

Để hoàn tất quá trình tạo tài khoản, bạn cần xác nhận rằng bạn sở hữu email  mà bạn đã sử dụng để tạo tài khoản: Để xác nhận email, nhấp hoặc nhấn vào liên kết trong email mà bạn đã nhận được khi tạo tài khoản. Tìm hiểu việc cần làm nếu bạn không thể tìm […]

Đọc thêm...


Hướng dẫn download tài liệu trên diễn đàn

Hướng dẫn download tài liệu trên diễn đàn 1. Di chuyển đến chuyên mục tài liệu , phần mềm của diễn đàn  2. Chọn tài liệu mà các bạn muốn down về. 3. Kéo xuống dưới chọn mục file đính kèm của tài liệu nhấp vô dòng Tải về ngay    4. Xác nhận mua để download. Sau khi nhấn vô dòng Tải […]

Đọc thêm...